Workshop Teaching by Gaming

Teaching by Gaming is een Erasmus+ project dat Games&Learning samen doet met Hochvier (Duitsland), Amics (Spanje) en ISMA (Latvia). Binnen het project is onderzocht hoe bestaande games ingezet kunnen worden in de educatieve praktijk, is een website ontwikkeld waar 200 games zijn beoordeeld op hun inzet voor educatie, zijn 50 videos gemaakt van games en is een toolkit ontwikkeld waarbij je zelf games kunt ontwikkelen. Een van de opdrachten binnen elk Europees Erasmus+ project is dat dit zoveel mogelijk gedeeld wordt. Vandaar dat wij een serie gratis workshops organiseren.

In de workshop vertellen we over het project, de uitkomsten van de studie die we hebben gedaan en gebruiken we de toolkit om een spel te ontwikkelen. Je bent van harte hier aan mee te doen! Je hebt geen voorkennis nodig. Je kunt zo instappen.

Locatie: Spellenwinkel Het Lab, Oudegracht 207, Utrecht

Tijdstip: inloop vanaf 13.00 uur, start 13.30 uur tot 16.00 uur, inclusief pauze met koffie/thee en lekkers.

We hebben per sessie plaats voor maximaal 12 personen. De sessie gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen (10 per sessie).

Op: Woensdag 10 en 17 april

Meld je hier aan: